За нас

Фирма Юриком-ГВ ЕООД изпълнява молитни заливки от пенобетон с различна плътност от 250 ÷ 800 кг/м². Фирмата се занимава с тази дейност от 2001г.Телафон за контакти 0887903030 инж.Юрий Гърбев