ПЕНОБЕТОН


https://www.youtube.com/watch?v=mVC0s8MIX7A&list=WL&index=1

 

               Пенобетона е  лек порест материал   получен при не автоклавно втвърдяване на циментовото мляко.В последно време получи широко приложение в новите строителни енергоспестяващи технологии. Има много ниска топлопроводимост и по тази причина  се налага като незаменим строителен материал при топлоизолации.Той се използва в качеството на уплътнител при запълване на стени от кондезен тип запълвайки целия обем без да образува пори. Пенобетона се прилага вместо керамзитобетон за изравняване на повърхността под пода и изпълнява функциите на топло- и звуко- изолация.Приемайки различна форма , може да се произведат пеноблокове с различни размери. Особено голямо предимство пенобетона получи благодарение на появата на мобилните установки на неговото производство направо на строителната площадка.Това рязко съкращава времето за неговото транспортиране на строителния обект и дава възможност  за монолитно изливане  направо на обекта.  Обемното тегло на пенобетона варира в зависимост от изискванията за неговото натоварване и варира от 200 до 1600 кг/м3.

Различават се три вида пенобетон:

 1. Уплътнител с обемно тегло 200-400 кг / м3- използва се при топлоизолация на различни строителни конструкции,при покриви на различни сгради  и при заливки на стени от кондензен тип,изравнителни замазки преди финишно покритие.
 2. Конструкционно- топлоизолационен с обемно тегло 500- 800 кг/ м3- намира приложение при изпълнения на стени при малоетажното строителство , при производството на стенни панели и различни конструкции.
 3. Конструкционен с обемно тегло 900- 1200 кг/м3- притежава голяма якост и се използва при изпълнението на стени на големи сгради.

Пенобетона за разлика от порестия бетон на автоклавното втвърдяване /газобетон/има закрити пори и затова много трудно поглъща влагата (5-10 %  )Пенобетона има отлична адхезия,и  при втвърдяване дава малко отклонение (0- 5 мм ).Времето за втвърдяването на пенобетона / както при обикновения бетон / зависи от марката на цимента , от температурата на въздуха и от използваните добавки. Използването на ускорители и добавки против замръзване дава възможност за производство на пенобетон и при зимни условия (-20 С  ).Много добри резултати се получават при производството на пенобетон с обемно тегло 300 – 400 кг / м3 при използването му като изравнителна замазка..

Необходимата дебелина на пенобетоновият слой варира от 5 – 30 см.

Пенобетона в прясно състояние представлява маса от сметанов тип и позволява да се изпълняват наклони до 2-3 см/м. Много добри резултати се получават при неговото използване като   топлоизолационен материал на покривите на сградите , особено ако се налага да се  прави използваем покрив от рода на открити тераси,чардаци и др.

Свойства на пенобетона

 • отлична топло и звукоизолация
 • приготвя се по зададена якост и топлопроводимост
 • екологичен и негорим
 • висока мразо и огнеустойчивост
 • лек за полагане и обработка
 • ниска себестойност и трудоемкост

Област на приложение

 • монолитно строителство
 • топлоизолация на  покриви и тераси
 • топло и звукоизолация  на стени , подове , панели
 • запълване на празни пространства
 • изработка на блокове, панели
 • топлоизолация на покриви – ниската плътност на пенобетона дава превъзходни топлоизолационни  качества.
 • запълване на празнини- пенобетона е много течен и е възможно да се запълват празнини дори в най- труднодостъпни места през неголями отвори
 • запълване на  канали, пенобетона не се утаява , не изисква виброуплътняване и  има превъзходни характеристики при голямо натоварване .
 • складови преградни стени  – стените на носещите конструкции могат да бъдат изпълнени от пенобетон направо на място
 • намаляване  на паразитните товари при  големи премоствания на стоманобетоновите конструкции  – използването на пенобетона позволява да се варира най- много в сеченията на  тънките стоманобетонови конструкции, намаляване  на общото тегло.
 •  Намаляване размера на фундаментите  и съкращаване количеството на опорите при мостовите конструкции

-Приложение в тунелите – пенобетона се използва за запълване на    празнини, които възникват при изграждане на тунела

-Блокови покрития- пенобетона може да се използва за изравняване , а също така за изготвяне на пенобетонови блокове

-Основи на  пътища – пътища построени при използване на пенобетона в качеството на основа над земното легло.

- Блокове и панели – блоковете и панелите от пенобетон са леки и могат да бъдат направени по спецификации.Изделието може да бъде направено в широки диапазони по предварително зададени размери , плътност и якост.

Достойнства на пенобетона

 • не пропада , не изисква уплътнение
 • лек, липсва излишно натоварване на конструкцията
 • лек и течен – способен да запълва всякакви обеми
 • великолепни характеристики при разпределение на натоварването
 • при полагане не се нуждае от виброуплътняване
 • висока звуко и топлоизолация
 • ниска влагопоглащаемост с течение на времето
 • великолепни огнезащитни свойства
 • мразоустайчив
 • Надежден контрол на качеството
 •  

СРАВНИТЕЛНА ТАБЛИЦА

Материал

Плътност кг/м3

Коеф.  На топлопроводимост Ккал/м2ч оС

Мрамор

2700

2,9

Бетон

2400

1,3

Тухли

2000

0,8

Пенобетон

1400

0,5

Пенобетон

400

0,08

Пенополистирол бетон

250

0,045

Минерална вата

100

0,032

Пенополистирол

25

0,030

 

D

ЮРИКОМ-ГВ ЕООД

СОФИЯ 1225

УЛ.ЖЕЛЕЗОПЪТНА №26А

ТЕЛ.0888 55 70 66

ФАКС.02/9366942,E-mail:office@yuricom.com

www.yuricom.com

ПЕНОБЕТОН

 

 

               Пенобетона е  лек порест материал   получен при не автоклавно втвърдяване на циментовото мляко.В последно време получи широко приложение в новите строителни енергоспестяващи технологии. Има много ниска топлопроводимост и по тази причина  се налага като незаменим строителен материал при топлоизолации.Той се използва в качеството на уплътнител при запълване на стени от кондезен тип запълвайки целия обем без да образува пори. Пенобетона се прилага вместо керамзитобетон за изравняване на повърхността под пода и изпълнява функциите на топло- и звуко- изолация.Приемайки различна форма , може да се произведат пеноблокове с различни размери. Особено голямо предимство пенобетона получи благодарение на появата на мобилните установки на неговото производство направо на строителната площадка.Това рязко съкращава времето за неговото транспортиране на строителния обект и дава възможност  за монолитно изливане  направо на обекта.